كابين ولوو Fh480 ، 440 ، 500 ، 460 ، 420

كابين ولوو 480 چهار خط ، بسيار تميز

كابين ولوو fh 480 و 440 ، مدل ابتداي سال 2009 ، بدون تصادف و ضربه ، سقف بلند چهار خط

🔘 : کد : Volvo truck 001

🔘 : کابین کامل کامل ✔️

🔘 : تودوزی چرم اصل زعفرانی ✔️

🔘 : فرمان دست دوز با چرم اصل ✔️

🔘 : تاخوگراف فابریک دارد ✔️

🔘 : داشبورد کامل کامل با کیلومتر ✔️

🔘 : سپر ، چراغها ، کامل دارد ✔️

🔘 : بادگير سقف و بقل دارد ✔️

🔘 : ركاب ها کامل دارد ✔️

🔘 : راديو ضبط فابريك ولوو دارد ✔️

🔘 : بخاری و کولر درجا دارد ✔️

🔘 : توافقی

 

00971569885386