كابين ولوو سقف کوتاه 440 و 420 fh

كابين ولوو fh 12 420 و 440 ، مدل ابتداي سال 2003 ، بدون تصادف و ضربه

🔘 : کابین کامل کامل ✔️

🔘 : تودوزی چرم اصل زعفرانی ✔️

🔘 : فرمان دست دوز با چرم اصل ✔️

🔘 : تاخوگراف فابریک دارد ✔️

🔘 : داشبورد کامل کامل با کیلومتر ✔️

🔘 : سپر ، چراغها ، کامل دارد ✔️

🔘 : بادگير سقف و بقل دارد ✔️

🔘 : ركاب ها کامل دارد ✔️

🔘 : راديو ضبط فابريك ولوو دارد ✔️

🔘 : بخاری و کولر درجا دارد ✔️

 

 

00971569885386
00971569885386
@truck21ir