كابين ولوو سقف کوتاه 440 و 420 fh

كابين ولوو fh 12 420 و 440 ، مدل ابتداي سال 2003 ، بدون تصادف و ضربه

? : کابین کامل کامل ✔️

? : تودوزی چرم اصل زعفرانی ✔️

? : فرمان دست دوز با چرم اصل ✔️

? : تاخوگراف فابریک دارد ✔️

? : داشبورد کامل کامل با کیلومتر ✔️

? : سپر ، چراغها ، کامل دارد ✔️

? : بادگير سقف و بقل دارد ✔️

? : ركاب ها کامل دارد ✔️

? : راديو ضبط فابريك ولوو دارد ✔️

? : بخاری و کولر درجا دارد ✔️

 

 

00971569885386
00971569885386
@truck21ir