نرخهای تراک 21 بر حسب نرخ ارز خواهد بود و با افزایش و یا کاهش نرخ دلار و درهم به ریال افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد , در اصل نرخ ما همان نرخ قبل میباشد فقط ارزش دلار و درهم بالاتر رفته